“TIL DIG DER ER LEDER”

KVÆL STRESS I OPLØBET – OG LÆR AT FOREBYGGE STRESS

– foredrag til virksomheder der ønsker at forebygge stress

Stress på arbejdspladsen er et fælles ansvar – det kan ikke diskuteres.

Alle har et ansvar både leder, medarbejder og kollegaer.

En medarbejder, der sygemeldes med stress, er i gennemsnit sygemeldt i 12 uger.

Det koster omkring 400.000 kr. at have en sygemeldt medarbejder og mere end en million at have en sygemeldt leder. Det er ikke kun afløseren, sygedagpengene men også al den ekspertise der går forsvinder mens medarbejderen eller lederen er sygemeldt.

En fase som mange ikke har øje på er perioden FØR den egentlige sygemelding, her falder aktivitetsniveauet og overskuddet rigtig meget.

Stress smitter og en stresset medarbejder eller chef kan smitte sine kollegaer.

Foredrag om "Kvæl stress i opløbet" ved stresscoach Kirsten-KForedraget er humoristisk, og selv om stress er en alvorlig ting og bestemt ikke til at spøge med, kan et godt grin løsne stemningen op og være med til at give en større forståelse af stress.

Foredraget “Kvæl stress i opløbet”bliver selvfølgelig skræddersyet til jeres virksomhed. Helt efter jeres ønsker og behov.

De emner, der oftest efterspørges er:

– hvordan forebygge stress
– med hovedvægten på ”Mig selv” hvad kan jeg selv gøre
– hvilke tegn på stress kan kollegaerne holde øje med
– hvordan kan man reagere – hos jer.

Når I har hørt foredraget “Kvæl stress i opløbet”, ved I:

– Hvad stress er – og hvad der sker i kroppen, når man får stress
– Hvilke stresssymptomer og ændringer i adfærden I kan holde øje med
– I har måske prøvet min stresstest og kender jeres stress niveau
– Ved hvad negativitet rent faktisk gør ved gruppen
– Hvordan I passer på jer selv
– Hvordan I passer på hinanden
– Rød, gul og grøn tid – kan det bruges hos jer
– Hvad I særlig skal være opmærksomme på hos jer

Det siger andre:

Gitte Nørgaard
“Sikke et relevant og flot foredrag du gav ved epilepsi foreningens engagement. Hvis muligt vil jeg frygtelig gerne have en kopi af dine slides fra aftens oplæg.
Jeg arbejder til dagligt med ledelse af medarbejdere og kunne i den grad bruge din formidling af stress udfordringen.”
Karsten Bo Refsgaard. Distriksleder, distrikt Ørum Djurs, Norddjurs
“Skolens APV viste, at vi manglede et beredskab til at forebygge stress – hvorimod der blev taget godt hånd om medarbejderen, når først ”skaden” var sket. Vi besluttede derfor på skolen at skærpe opmærksomheden i de enkelte teams på problematikken, så kollegaerne blev bedre til at se tegn på stress – og gøre ledelsen opmærksom på dette på et tidligere tidspunkt.
Kirsten holdt sit foredrag som indledningen på skoleåret 2014/15 – det første år med skolereform og det første år med nye rammer for arbejdstiden efter lærerlockouten. På Ørum Skole har vi som på alle andre skoler landet over oplevet turbulens – og stressramte medarbejdere i dette ”år 1”. Men italesættelsen af udfordringerne i forandringstiderne – bl.a. ved Kirstens foredrag – har betydet, at det også har været plads til humør og godt humør i arbejdsdagen.

Jeg har fået et mere rationelt og mindre følelsesmæssigt forhold til stress på arbejdspladsen. Stress i forandringstider er et grundvilkår – men det kan til en vis grad forebygges og minimeres – hvis det italesættes. Jeg får flere henvendelser fra medarbejdere, der beder mig holder øje med kollegaer, som de bekymrer sig for.”

Jytte Dalgaard, afdelingsleder, Visitation og hjælpemidler, Syddjurs Kommune
“Visitation & Hjælpemidler er en afdeling med rigtig mange daglige kontakter med borgere og samarbejdspartnere fra sygehuse, hjemmepleje, træning osv. Alle kontakter sigter på at hjælpe borgere, der har det svært.Medarbejderne skal derfor kunne rumme mange svære skæbner med sygdomme og handicaps.

Derfor arbejder vi løbende med medarbejdertrivsel og forebyggelse af stress.

Vi sendte bud efter Kirsten K. for at få nyt input til dette arbejde. Med sit oplæg til os har hun bidraget til vores videre arbejde. Vi har især brugt de detaljerede oplysninger om, hvad stress er – hvordan de fysiologiske mekanismer fungerer – og hendes gode råd om modsvar på det. Blandt andet hvordan få minutter kan gøre en forskel, vi kalder det ”den gode pause”. Vi er også rigtig glade for hendes kort med grønne, gule og røde reaktioner. Vi har ikke før mødt så konkrete værktøjer, og det var lige det, vi havde brug for.”

Martin Bregendahl Bak. Distriktsleder, Toubro Børneby, Norddjurs Kommune
“Vi har igennem en periode arbejdet på at nedbringe et akkumuleret merforbrug i børnebyen, hvilket har betydet et større pres på den enkelte medarbejder. Dertil kommer loven om lærernes arbejdstid, og folkeskolereformen, der i høj grad har vendt op og ned på den tænkning den enkelte lærer har haft om sit erhverv. Alt sammen noget, der har øget stressniveauet for flere medarbejdere.

Vi ville gerne have hjælp fra Kirsten til at kvalificere vores samtaler om stress, udvikle redskaber der skal gøre den enkelte bedre til at genkende stress hos sig selv og andre, samt højne opmærksomheden på hvordan man undgår stress.

Fælles sprog om stress

Vi har i dag et fælles sprog om stress. Vi kan have medarbejdere, der kommer forbi kontoret, og siger: ”Jeg havde 6 røde kort her til morgen”, og så kan vi tage en snak om det. Det er som om, at vi ad denne vej kan tale om det tidligere i forløbet og dermed få iværksat den nødvendige hjælp. Jeg tror også, at den enkelte medarbejder er blevet dygtigere til at mærke efter – og reagerer.

Det allerbedste er utvivlsomt dét, at vi kan tale om det på en anden måde en før. Det er blevet legitimt, og de tabuer, der muligvis har omgærdet emnet tidligere, er forduftet.”

 

Foredraget kan efter jeres ønske foregå hos jer eller efter aftale i andre lokaler.

Kontakt mig på 23697260 så finder vi sammen den bedste løsning for netop jeres virksomhed.

HVEM ER KIRSTEN-K?

stresscoach Kirsten-K holder foredrag om kvæl stressKirsten er oprindeligt sygeplejerske med 25 års ledererfaring, og har sidenhen taget et utal af uddannelser og kurser blandt andet MasterClass i Psykologi, NLP Master og proceskonsulent.

Tilbage i 2012 fik Kirsten selv alvorlig stress og traf herefter det valg, at hun ville forlade lederjobbet for at hjælpe andre til at leve et liv uden stress.

I dag driver Kirsten en succesfuld virksomhed Kirsten-K, hvor hun med individuelle samtaler, onlineforløb eller foredrag hjælper stressede med at blive på jobbet eller komme hurtigere tilbage. Kirsten anvender udelukkende konkrete redskaber, som er lette at bruge i hverdagen.

Kirsten-K har udviklet en stresstest med fysiske stresskort, som et enkelt måleredskab værktøj der hurtigt giver et synligt, håndgribeligt og konkret resultat samt viser, hvor stresset du egentlig er.

Det vil glæde mig at hjælpe jeres virksomhed med at forebygge stress og få et fantastisk psykisk arbejdsmiljø.

Du kan læse flere af mine artikler her:

Robusthed i ledelse

Undgå stress på arbejdspladsen ved forandringer